Keilaus

Keilaus

Keilaus

Keilaus on urheilulaji, jossa keilaajaksi kutsuttu pelaaja heittää keilapalloa pitkin puurakenteista tai synteettisestä materiaalista valmistettua rataa pitkin kohti kymmentä puista, muovipäällysteistä keilaa, jotka on aseteltu radan päähän kolmiomaiseen muotoon. Tarkoituksena heitolla on saada kaadettua suurin mahdollinen määrä keiloja kerrallaan. Jokaisella pelaajalla on kaksi heittoyritystä, joiden aikana hänen on pyrittävä kaatamaan koko keilapatteri keilapallolla.

Normaalissa keilapallossa on kolme reikää sormille, ja itse pallon paino voi vaihdella hyvin paljon, minkä ansiosta laji soveltuu hyvin kaikenikäisille pelaajille. Pääsääntöisesti painavammalla pallolla pystyy kaatamaan useampia keiloja verrattuna täysin samanlaiseen heittoon kevyemmällä pallolla. Automaattinen kone nostaa keilat paikoilleen oikeaan järjestykseen. Keilat ovat kolmiomaisessa muodostelmassa, niin että ensimmäisessä rivissä on yksi keila, seuraavassa on kaksi keilaa, kolmannessa rivissä kolme ja taimmaisessa neljännessä rivissä on neljä keilaa. Keilat on numeroitu kolmion kärjestä riveittäin taaksepäin vasemmalta oikealle siten, että ensimmäinen keila on numero yksi ja takarivin oikeassa kulmassa sijaitsee keila numero kymmenen.

Pelin kulku

Oikeakätinen pelaaja pyrkii heittämään ensimmäisellä heitollaan keilapallon niin kutsutusti taskuun, jolloin pallo osuu ensimmäisen keilan oikealle puolelle keiloihin yksi ja kolme. Vasemmalla kädellä heittävän tähtäyspiste on keiloihin yksi ja kaksi. Jos kaikki kymmenen keilaa kaatuvat ensimmäisellä heittoyrityksellä, kyseessä on kaato. Keilailulla on miljoonia harrastajia ympäri maailmaa ja lajissa järjestetään ammattilaisturnauksia useassa eri maassa.

Pelin kulku

Pelin kulku

Keilaradan leveys on 106 cm ja sen pituus on noin 18 metriä. Radan molemmin puolin kulkee noin 10 cm syvät ja 23 cm leveät kourut, jotka keräävät radalta ulos karkaavat heitot. Kourujen kanssa radan kokonaisleveys on 153 cm. Kapean radan vuoksi palloa ei voi heittää suoraa linjaa pitkin niin, että se osuisi jatkuvasti ihanteelliseen kohtaan keilojen väliin kaataen kaikki keilat yhdellä heitolla. Taitavimmat keilaajat pystyvät kiertämään tämän rajoitteen käyttämällä heitoissaan voimakasta sivukierrettä, jonka ansiosta pallo koukkaa heiton loppuvaiheessa oikeaan kohtaan eli niin kutsuttuun taskuun. Heittoon lähdetään ottamalla tyypillisesti muutaman askeleen pituinen vauhti, jonka aikana pallo viedään heittokädellä taakse ja heitetään heittoviivalta kohti keiloja. Vauhdinottoalueen päässä on rikeraja, jonka ylittäminen millä tahansa ruumiinosalla johtaa virheeseen. Virheen jälkeen mahdollisesti kaatuneet keilat nostetaan takaisin alkuperäiseen muodostelmaansa. Jos kyseessä oli ensimmäinen heitto, keilaaja saa yrittää kaataa keiloja vielä toisen heittovuoron verran. Jos keilaaja kaataa toisella heittovuorolla kaikki keilat samanaikaisesti, kyseessä on kuitenkin tässä tapauksessa kaadon sijasta paikko.

Pistelasku

Keilauksessa heitetään sarja, johon sisältyy kymmenen ruutua. Keilaajalla on jokaisessa ruudussa kaksi yritystä saada kaadettua kaikki kymmenen keilaa. Jos hän saa kaadettua kaikki kymmenen keilaa ruudun ensimmäisellä yrityksellä, hän saa kaadon, jota merkitään tuloksissa merkillä ”X”. Kaadosta keilaaja saa kymmenen pistettä, jonka lisäksi kyseisen ruudun tulokseen lisätään vielä seuraavien kahden heiton pisteet. Jos keilaaja saa kaadettua kaikki kymmenen keilaa toisella yrityksellään, hän tekee paikon, jota merkitään tuloksissa merkillä ”/”. Tällöin hän saa ruudusta kymmenen pistettä, joihin lisätään lisäksi seuraavan heiton pisteet. Jos keilaaja ei saa kaadettua kaikkia keiloja, tuloksena on jättö, jolloin keilaaja saa ruudusta pisteitä kaatamiensa keilojen määrän mukaan.

Kymmenennessä ruudussa pelaaja voi heittää jopa kolme heittoa, jos hänen kaksi ensimmäistä heittoaan ovat kaatoja. Enimmäispistemäärä keilailussa kahdellatoista peräkkäisellä kaadolla sarjassa on tasan 300 pistettä. Esimerkki pistelaskusta: Pelaaja heittää sarjan ensimmäisellä heitolla kaadon, jolloin ensimmäiseen ruutuun merkitään ”X”. Seuraavaan ruutuun hän kaataa ensin seitsemän keilaa ja toisella yrityksellä kaksi. Pelaaja sai siis ensimmäiseen ruutuun näin ollen 19 pistettä ja toiseen 9, yhteispistemäärä 28.

Kylli

Comments are closed.